Wpływ funduszy unijnych na wzrost gospodarczy i rozwój regionów w Polsce Kudrycka Izabella

26.00 PLN
Zobacz w sklepie

opis produktu

Kudrycka Izabella

Wpływ funduszy unijnych na wzrost gospodarczy i rozwój regionów w Polsce

Warszawa 2009, VIZJA PRESS&IT

ISBN: 978-83-61086-64-2

Str. 164

Oprawa broszurowa, 24 cm

Tabele / Schematy

Stan bdb. (b. ładny egz.).


                            Spis treści


Wstęp

Rozdział 1. Krótki przegląd aktualnej literatury dotyczącej rozwoju regionalnego

1.1. Uwagi wstępne

1.2. Czynniki wpływające na rozwój regionów

1.3. Zróżnicowanie rozwoju, konwergencja czy dywergencja?

1.4. Konwergencje bezwarunkowa i warunkowa

1.5. Konwergencja uwzględniająca interakcje przestrzenne

1.6. Podsumowanie

Rozdział 2. Regionalne zróżnicowanie napływu funduszy unijnych w latach 2004-2007

2.1. Uwagi wstępne

2.2. Rodzaje funduszy europejskich pozyskiwanych przez Polskę

2.3. Analiza absorpcji środków unijnych przez województwa

2.4. Analiza struktury wykorzystania funduszy unijnych

2.5. Struktura płatności ogółem z Europejskiego Funduszu Rozwoju i funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego "Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw"

2.6. Podsumowanie

Rozdział 3. Analiza zróżnicowania regionów według poziomu PKB oraz wybranych mierników charakteryzujących poziom rozwoju

3.1. Uwagi wstępne

3.2. Analiza zróżnicowania rozwoju regionów na podstawie PKB per capita

3.3. Ocena stopnia rozwoju na podstawie syntetycznej miary rozwoju

3.4. Analiza zmian w rankingu województw według PKB per capita i wielowymiarowej analizy porównawczej

3.5. Podsumowanie

Rozdział 4. Ekonometryczne modele kształtowania się PKB w regionach i prognozy

4.1. Uwagi wstępne

4.2. Specyfikacja modeli PKB i wyniki oszacowań

4.3. Analiza stabilności ocen parametrów modeli PKB 4

.4. Prognozy PKB na podstawie modeli ekonometrycznych

4.5. Podsumowanie

Rozdział 5. Analiza konwergencji rozwoju regionów na podstawie miar podobieństwa

5.1. Uwagi wstępne

5.2. Niedokładność informacyjna i entropia

5.3. Niedokładność informacyjna i miara podobieństwa w analizie konwergencji

5.4. Analiza oszacowanych miar podobieństwa i ich zmian w czasie 5.5.

Podsumowanie / Wnioski końcowe / Wnioski metodologiczne / Wnioski empiryczne / Wnioski dla polityki regionalnej

Bibliografia

Dodaj swoje produkty do Shoplo Market